Edictes

Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2934 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2751 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Reglament regulador del cementiri municipal
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2637 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte de reversió de dret funerari
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2608 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1801 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 52-0 Edicte: 1773 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 928 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament municipal
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 525 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte de convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau suplent
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 332 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10921 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit