Edictes

Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4717 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4698 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Reglament regulador del cementiri municipal
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4493 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4140 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3670 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3555 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores d'unes subvencions
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3553 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3060 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació de la instrucció de la contractació menor de l'Ajuntament de Sant Martí Vell
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2992 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2934 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable