Edictes

Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 332 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10921 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10797 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'exposició pública del pressupost municipal i els seus annexos, de la plantilla de personal, les bases d'execució del pressupost i el pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10761 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 9900 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 9/2018 en la modalitat de suplement de crèdit núm. 4
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9081 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 8925 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte referent al nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8844 DIPUTACIO DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK 0+870 i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. TM Sant Martí Vell
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8495 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'un reglament municipal
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8493 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres