Edictes

Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9081 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 8925 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte referent al nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8844 DIPUTACIO DE GIRONA Expropiacions Anunci d'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK 0+870 i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. TM Sant Martí Vell
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8495 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'un reglament municipal
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8493 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 187-0 Edicte: 8202 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament municipal
Exercici: 2018 Bop: 181-0 Edicte: 8031 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7903 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte de consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament regulador del cementiri municipal
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7565 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'educació per a estudis no obligatoris, any 2018
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7283 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017