Edictes

Exercici: 2018 Bop: 181-0 Edicte: 8031 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7903 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte de consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament regulador del cementiri municipal
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7565 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'educació per a estudis no obligatoris, any 2018
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7283 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7143 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores d'unes subvencions
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6979 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 149-0 Edicte: 6805 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'un reglament municipal
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6623 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la inserció de publicitat en el programa de la festa major i demés activitats municipals
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6560 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5803 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'unes bases reguladores de subvencions