Edictes

Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 465 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 493 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10358 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10283 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'exposició pública del pressupost municipal i els seus annexos, de la plantilla de personal per a l'exercici 2020, les bases d'execució del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10060 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva modificació ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9514 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9321 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9186 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8369 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8363 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020