Edictes

Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8193 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2022 mitjançant crèdit extraordinari
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 8024 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Sant Martí Vell de 5 de setembre de 2022, de convocatòria de subvencions en matèria d'educació de suport a estudis no obligatoris destinats a alumnes universitaris, batxillerat i llar d'infants exercici 2022 (Convocatòria BDNS 647061)
Exercici: 2022 Bop: 165-0 Edicte: 7675 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 165-0 Edicte: 7671 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació de competències en l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7670 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7446 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6236 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6229 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació de competències de l'alcaldessa a la tinent d'alcalde
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5688 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Sant Martí Vell de 15 de juny de 2022, de convocatòria de subvencions per a la participació dels nens del municipi en activitats de l'estiu 2022 (Convocatòria BDNS 633706)
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5546 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de l'inventari de camins públics