Edictes

Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9514 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9321 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9186 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8369 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8363 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8250 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7638 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'informació pública de l'inventari de camins municipal
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7324 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6363 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2018­ 2020
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5961 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació