Equip de govern

Ma. Àngels Vilà Sastre (ERC)

Alcaldessa – Presidenta de la Corporació

Àrees:

 • Urbanisme
 • Hisenda
 • Governació
 • Seguretat i protecció civil
 • Participació ciutadana
 • Recursos humans
 • Benestar social i serveis a les persones
 • Ensenyament i cultura
 • Salut i sanitat, inclou el control de qualitat dels serveis públics

 

Sílvia Martínez Beltran (ERC)

Primera Tinent d’Alcalde, una delegació especial per a la direcció i gestió dels assumptes següents, adscrits a l’Àrea de Cultura i Ensenyament:

 •  Activitats culturals
 • Festes
 • Entitats
 • Casals
 • Mercats
 • Joventut (polítiques juvenils).
 • Transport públic escolar
 • Esports

 

 

Ane Moville Garcia (ERC)

Regidora, una delegació especial per a la direcció i gestió dels assumptes següents, adscrits a l’Àrea de Cultura:

 • Activitats culturals
 • Festes
 • Entitats
 • Casals
 • Mercats
 • Joventut (polítiques juvenils)
 • Transport públic escolar

 

Josep Maria Almar i Buxeda (ERC)

Regidor, una delegació especialper a la direcció i gestió dels assumptes següents, adscrits a l’Àrea de Governació i Serveis Municipals:

 • Agricultura
 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Servei de neteja

 

Robert Vilà Brugués

Regidor, una delegació especial de les àrees de:

 • Unitat operativa de manteniment
 • Serveis municipals:
  • enllumenat
  • aigua
  • sanejament
  • telefonia

 

Decret d’Alcaldia pdf