Notícies

27 març 2014
Adhesió de l'Ajuntament per la col·laboració en elaboració i actualització del Pla d'assistència i suport en matèria de protecció ci
27 març 2014
Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, han resolt acordar, de conformitat amb l